Брошура Атеррика
Корпоративна брошура за Атеррика. Добра практика.

24.03.2021

Създаването и поддръжката на добри POS материали не е въпрос на дни, а по-скоро дългосрочна стратегия и добра практика на компаниите.

Това е аксесоар и помощен материал, по който ви преценяват потенциалните клиенти и потенциалните партньори. Корпоративната брошура е сред тези много полезни материали на компанията.

 

Корпоративна брошура Атеррика

Клиент – Атеррика

Агенция – Ред Лемън Маркетинг

Продукт – Корпоративна, търговска брошура

Обем – 8 страници

Време за създаване на брошурата – 40 дни

 

Компанията модернизира сериозно своето онлайн присъствие, като пусна нов уебсайт и следващата стъпка в маркетинга е да поднови и обогати и своите POS материали. Атеррика произвежда и продава своята продукция в много страни от ЕС – Италия, Белгия, Германия и за нея е от жизнено значение да има стандартните и необходими в търговския отдел документи, сред които е и Корпоративното представяне.

Метод на работа 
  • Описахме желанията и идеите на клиента. Формулирахме целта на брошурата.
  • Създадохме графична концепция и схема на брошурата.
  • Аргументирахме разположението на материалите, стила на дизайна, страница по страница.
  • Създадохме бриф за дизайн на брошурата.
  • Получихме 3 предложения за дизайн, като заедно с клиента избахме най-доброто.
  • Написахме текстовете и ги наляхме в дизайна. Проверихме за грешки и пристъпихме към печат.
  • Уточнихме с печатницата тежестта на хартията, нейният вид, тип печат, брой цветове и всички други детайли. Коментирахме с клиента зависимостта между бройките, цветността, хартията и крайната цена. Намерихме приемливото решение и финализирахме проекта.

 

Този метод на работа е бавен и доста трудоемък, но гарантира пълното удовлетворение на клиента, изпълнение на целите на брошурата и най-добра интеграция на дизайна и текста.

Струва си времето и усилието, защото ще имате брошура, която няма да замине в кошчето и ще произведе добро и приятно впечатление, а  така или иначе не правите брошури всеки ден и можете да си позволите да направите отличен продукт.

 

Брошура Атеррика

Изводи

Създаването на брошура, лифлет или какъвто и да било POS материал не е космическа наука. Тези неща се постигат лесно и просто, стига да знаете, какво точно искате, към кого е насочена брошурата, кой ще я чете и т.н. всички въпроси, които са насочени и към продуктите на компанията.

Не пестете от време и пари, създайте я спокойно и бавно, защото материалите, произведени за 2 часа или за 2 дни неизбежно не са добри и отиват в кошчето или произвеждат лошо впечатление. А това влияе на вашата компания и на продажбите и.

Още една Добра практика за създаване на корпоративна брошура можете да намерите тук.