Благодарим ви, че избрахте да посетите нашия сайт. Моля прочетете внимателно тези условия за ползване.

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на Ред Лемън Маркетинг (РЛМ) се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на Ред Лемън Маркетинг

Цялото съдържание на уебсайта на РЛМ е предмет на авторско право със всички запазени права. С посещението на всяка страница или подстраница на сайта на РЛМ или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност, се счита, че вие се съгласявате с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, моля не ползвайте този уеб сайт.

Вие може да преглеждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на РЛМ при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта на РЛМ не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на РЛМ без предварително писмено разрешение на Ред Лемън Маркетинг.

Опровержения

Нищо в уебсайта на РЛМ не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка. Нашият съвет е да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да пристъпите към осъществяване на каквато и да е инвестиция.

Тъй като РЛМ полага усилия да събере информация от източници,  които счита, за достоверни, РЛМ не заявявя, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от РЛМ само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие.

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, РЛМ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб-сайтове чрез уеб-сайта на РЛМ.

Политика за бисквитките

Осигуряването на работата на сайта изисква да поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са текстови файлове, които се запазват на вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия, настройки и предпочитания (език, видеоклипове, които сте гледали, потребителско име, шрифт и други настройки за дисплейване на страницата) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или минавате от една подстраница към друга.

Как ние използваме бисквитките?

Някои от нашите страници използват бисквитки, които не са абсолютно необходими, за да може уебсайтът да работи, но го правят по-удобен за използване. По всяко време можете, чрез браузера на сайта да изтриете или блокирате бисквитките – всеки браузер има подобна функция.

Лични данни

Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените дотук. Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви , а образците с данни са изцяло под наш контрол.

Бисквитки на други сайтове или трети страни

Ние забраняваме услуги на трети страни, които да изпращат бисквитки до посетителите на сайта.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Нашият сайт няма вход за клиенти или други услуги, които да се нуждаят в запомняне, така че това няма да се отрази на начина, по който го виждате.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно нашия сайт или някоя от политиките, посочени в тези Правила и Условия за ползване, моля свържете се с нас на адрес:

Ред Лемън Маркетинг ООД

1164 София

ул. „Свети Наум“ 43

Промени в политиката

От време на време, могат да се променят политиките, посочени в тези Условия за ползване. Ние ще публикуваме промените в Общите условия за ползване на този сайт. Моля, преглеждайте тези Условия за ползване често, така че  да сте наясно с нашите настоящите политики.

Дата на влизане в сила: 30 ноември, 2012

Настоящите Общи условия за ползване са променени последно на 9 юни 2020 г.