Бизнес планът е вашата визия за бъдещето на компанията, плюс финансови потоци. Основните прогнози в него са следните:

Отражения на средата върху вашият бизнес – технологични, икономически, социални и политически фактори /PEST анализ/. Ще се появи ли нова технология, която да ви застраши, дали икономиката на държавата ще се развива или ще стагнира, дали социалните плащания, работната заплата ще се покачват или спадат и т.н. Това са важни фактори, които ще помогнат да се планират продажбите.

Планиране на разходите по различни пера– производствени, продажби, маркетинг и други.

Планиране на приходите от продажби и други дейности. Прогноза за цената на вашите продукти. Небходимост /или не/ от стартиране на нови продукти и услуги.

Таблица на финансовите потоци. Осигуреността на вашия бизнес с пари и прогноза на потенциалните проблеми.

Голямата компания се нуждае от голям и подробен план. Малката компания се нуждае от малък и семпъл план. И в двата случая план е необходим, а най-вече той трябва да е работещ, полезен и изпълним.

Планът трябва да се преглежда на определени периоди от време, като в него се внасят корекции и промени, които да движат компанията в правилната посока. Независимо дали вашите продажби вървят по-добре или по-зле от очакваното, вие трябва да си задавате въпроса „Защо?“. Тогава пазара и конкурентите едва ли ще успеят да ви изненадат с нещо.