Най-вероятно владеем сто начина да напишем  текст. За уебсайт,  блог,  статия,  електронна статия, брошура, технически текст, академичен текст  и т.н.  до надпис на Луната.

Сигурно за вас ще е по-важно, че можем да направим връзката между вашите цели и вашите читатели.  Когато приключим,  вие ще имате точно каквото ви трябва. А също така и вашата аудитория.