Вие не можете да разработите и съставите какъвто и да било бизнес или маркетингов  план без ясна представа и разбиране за пазара, на който  оперирате.

Независимо дали сте стартираща компания, която оглежда пазара за първи път или такава, която  търси нови пазарни ниши, сегменти и потребители или просто нямате време и ресурси да следите какво творят вашите конкуренти – ние имаме многогодишен опит в проучванията на пазари, марки и конкуренти.