Реакция на компании и агенции на кризата. Американски пазар, статистика.

13.05.2020

Имаме два ясни факта – кризата с коронавируса се отрази лошо на компаниите, не само в България, но и в целия свят. Значително по-лошо, отколкото в предишната криза от 2008 година. Вторият факт е, че възстановяването на икономиката няма да се осъществи за два-три месеца. Повечето анализатори, от водещите банки,  дават прогноза за възстановяване, до нивата от 2019 година, в края на 2021 или през 2022 година.

Това не е задължително лошо. Дисбалансите в световната икономика щяха да ни доведат, така или иначе до криза, а сега надеждата е, че сегашната ще може да се преодолее по-плавно.

Но, нека оставим макроикономиката. По-интересно, за компаниите е как реагират маркетинговите агенции и бранд мениджърите в Щатите на сегашната криза. Може да успеем да направим някакви изводи, които да помогнат на компаниите в България, да преодолеят трудностите по-лесно.

 

Данни и реакция

Собственият ми опит, от работа с клиенти, през 2008 – 2010 години, а и разговорите с колеги, които работят в много и различни индустрии ясно обрисува картината на стандартната реакция на компаниите в България, днес. Това е намаляване на маркетинговите бюджети, съкращения на отдели, отлагане или съвсем прекратяване на някои кампании.

Това не е задължително да е лошо – виждаме, че и в Щатите голяма част от компаниите реагират по сходен начин – забавят кампании, спират ги (50%) или ги отлагат за по-късно през годината (64%).

 

Трябва ли механично да правим това?

Какво е моето мнение – трябва ли автоматично и механично да правим това? Не…не и по начина, който се практикува у нас. Компаниите трябва да седнат и да преосмислят пътищата си за налагане на пазара, защото механичното орязване на бюджети води конкурентите им до по-добро положение и продажби. Преосмисляне и намаляване – да, механично орязване – не. Оптимизацията на маркетинговите (рекламни) бюджети е неизбежно явление, но нека го направим с идея, какво правим оттук нататък.

Виждаме, че и в Америка 35% от компаниите реагират първосигнално, отлагайки и прекратявайки кампании.

 

Други видове реакция на компаниите и маркетинговите агенции
  • Смяна на медиа каналите и преосмисляне на бюджета между тях – 49%
  • Старта на нови кампании (с нови и адекватни послания) – 24%

От статистиката виждаме, че почти половината компании преосмислят рекламните усилия, сменят медиа каналите и преразпределят бюджета по нов начин. Точно това направихме и с повечето клиенти на Red Lemon Marketing. Да, орязахме бюджетите, но ги пренасочихме така, че да се о питаме да повишим тяхната ефективност.

 

Старт на нови кампании

Сами виждате, че много компании се опитват да реагират бързо на кризата – създават нови послания, предлагат нови продукти, нови услуги, нова комуникация с клиентите. Все пак само 24% от компаниите и агенциите са направили това. Това са тези 24%, които не почиват на стари лаври, а се опитват да спасят продажбите и да получат предимство на пазара. Бързината винаги се възнаграждава.

 

Обобщение

Все пак болшинството от компаниите реагират правилно (49%) и още по-правилно (24%) на смяната на пазарните условия. И все пак кризите са икономическо явление, което (харесва ли ни или не) изчиства пазара от нежизнеспособните компании.

За да спасим бизнеса си трябва да викнем Неволята или да предприемем ефективни мерки.

Пълните данни от цитираното изследване можете да видите тук.

Други статии по темата тук.

 

Евгений Петров

СЕО Red Lemon Marketing