Реклама в You Tube
5 причини за реклама в You Tube

01.12.2020

За ползата от видеорекламата и видеомаркетинга можете да прочетете на много места, включително и сред нашите статии тук. Днешната ни цел е да разгледаме, накратко и без да претендираме за изчерпателност You Tube, като възможност за малките, средни и голями компании.

 

Търсене на възможности за реклама

Всяка компания, независимо от нейния размер, търси начини и методи да покаже себе си и продуктите си, пред потенциалните купувачи. Това важи за всички – от махленската хлебарница, до мултинационалната корпорация. Икономическата дейност, в днешният дигитален свят е невъзможна без някакъв вид рекламна дейност, който да направи популярни вашите продукти.

Търсенето на ефективен, достъпен и възможен, за компаниите, рекламен канал е главното затрудние и грижа на маркетинговите отдели и собствениците на компании. Хвърлянето на пари, просто така, за някаква реклама, която носи някакъв ефект, но не се знае какъв, във времената на настъпваща криза не се приветства и приема добре.

 

Защо малка компания да рекламира в You Tube?
 1. Това е единственият достъпен начин, малката компания да получи реклама на продукта, хотела си, училището, хлебарницата и т.н. За няколкостотин лева месечно една видео реклама може да получи половин милион импресии. Да, можете да рекламирате хотела си и с текстова реклама, но в 21 век, това вече не е решение и не е ефективно. Картинките и текста отстъпват на видеото.
 2. Появяването на достъпен канал за видео реклама ще развие и уебсайта на малката компания и ще му даде посетители и продажби.
 3. SEO-то на уебсайта ще се подобри, ако на него има видео.
 4. Ако започне да внедрява видео реклама в You Tube малката компания със сигурност ще изпревари своите конкуренти на пазара и ще бъде значително по-успешна от тях (при равни други условия).
 5. Работите за бранда си в дългосрочен аспект и създавате добра основа за продажбите си в следващите години.

 

Каква е ползата от рекламата в You Tube за средните компании?

Средните, по размери, компании вече имат някакви пазарни позиции, планове и бюджети за реклама. Проблема при тях е да се преборят с голямата конкуренция на своите колеги и да се развият, като увеличат размера си, до голяма компания.

 1. Достъпна и евтина бранд реклама. Средните компании имат добре развити продуктови реклами, познават отлично PR статиите (във всичките им видове) и доста често рекламират на пазара. Проблемът за тях е, че бранд рекламата обикновено е много скъпа – телевизия, постоянно присъствие в реномирани списания и всичко това с неясна ефективност.

You Tube е възможна платформа, в която да получите огромно количество реклама, на нормална цена.

 1. Продуктовата реклама става по-ефективна. Чрез рекламата в You Tube средната компания може по-точно да таргетира дадени потенциални клиенти и да достигне до тях по-евтино.
 2. Комуникация с потребителите. Комуникацията с потребителите вече е задължителна за всяка компания. Не е възможно да комуникирате с потенциалните си и настоящи клиенти, само като им пробутвате реклами. Трябва да си говорите с тях и какво по-добро ако този разговор върви на нормална цена?
 3. Обяснителни и обучителни видеа. Тези видеа могат да се слагат на сайта, в You Tube, в социални мрежи и навсякъде, където хората могат да ги видят и да получат полза от тях.
 4. Да изпреварим конкурентите. И отново – българските компании все още не рекламират масово в You Tube. Средната компания има отлична възможност да изпъкне, сред потенциалните потребители и да изпревари сериозно конкурентите си.

 

Смисъл от реклама в You Tube за големите компании
 1. В период на свиващи се продажби наличието на още един канал, освен телевизията е от решаващо значение. При това на значително по-ниска цена.
 2. Употребата на канал, като You Tube дава възможност за по-нетрадиционен метод на комуникация и „сближаване“ с потребителя и донасянето до него на посланията на компанията.
 3. Ако компанията не улучи точно и веднага своето послание, то може на сравнително ниска цена да поправи това. Опитайте да направите тази „поправка“ в телевизионна кампания….
 4. Точно таргетиране на необходимите групи клиенти, което е важно за масовите продажби на голямата компания.
 5. Хайнекен пусна реклама, заснета с телефон, на мост в Амстердам. И те имат добра причина да правят това – светът се мести от „лъскавата“ телевизионна реклама, към непринуденото и естествено видео, заснето на момента и с каквото има под ръка. Това печели симпатиите на обикновените хора.

 

Заключение

Сигурно има още много неща, които да се напишат, но важното е вашата компания да намери своите мотиви и 5 причини да рекламира в You Tube.

Повече за видеомаркетинга можете да прочетете тук и да видите нашите видеореклами тук.

 

Евгений Петров,

CEO, Red Lemon Marketing