Архив за етитет: европейски-проекти

Приоритетно безвъзмездно финансиране на фирми от ИТ и Телеком сектора.

На 20 септември 2011 г. Беше отворена за кандидатстване поредната схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Конкурентоспособност” насочена към малките и средни предприятия в България. Програмата се администрира от Министерство на икономиката енергетиката и туризма. Общо по схемата се отпускат 98,8 млн. лв. , разпределени в три категории – за микро предприятия 4,5 млн. лв. , за малки – 35 млн. лв. и за средни 58,3 млн. лв.
По схемата в зависимост от категорията предприятие може да се кандидатства за безвъзмездна помощ в размер от 100 000 до 2 000 000 лв. , като се субсидират 60-70 % от разходите по проекта. Може да се кандидатства с проекти за инвестиции в активи – машини, оборудване, хардуер, софтуер и др.
Могат да кандидатстват фирми от сектора на преработващата промишленост, далекосъобщения, ИКТ и информационни услуги.
За разлика от досегашните, в тази схема има ясно поставен приоритет за фирмите от ИТ и телеком сектора. Това означава, че такива фирми получават повече точки при оценката на проектите и вероятността да получат финансиране е много по-голяма.
Ето няколко полезни съвета при вземане на решение за кандидатстване, подготовка на проект, и неговото управление след спечелването.
На първо място трябва да изясните нуждата от инвестиции в компанията. Според някои анализатори, кризата е добър момент за инвестиции, предвид ниските цени на оборудването. По принцип най-успешните проекти са тези, които се базират на реален бизнес план. Не бива да се кандидатства само защото има безвъзмездно финансиране.
Важно е да се знае предварително и какви средства са необходими за инвестицията. Схемите за безвъзмездно финансиране възстановяват вече извършени разходи, което означава, че в общия случай трябва да осигурите финансово 100% от инвестицията, след което определен процент от тези средства да ви бъдат възстановени. Някои банки вече предлагат специализирани кредитни продукти за фирми изпълняващи проекти по европейски програми. Съществуват и специализирани гаранционни схеми, които осигуряват обезпечение по кредити.
На следващ етап трябва да решите дали ще работите сами или ще ползвате консултант. Един бегъл поглед върху документацията и изискванията на схемите за безвъзмездно финансиране, които са публикувани на сайта на МИЕТ – ще ви даде достатъчно информация за това дали ще се справите сами или ще потърсите консултантска фирма. На пазара има достатъчно фирми които предлагат такива услуги, но изборът не е лесен. На първо място погледнете сайтовете на консултантските фирми – редовно ли се подържат, има ли достатъчно информация по проблема, който ви интересува, кои са клиентите и партньорите на фирмата, от кога е на пазара, какъв е обхвата на услугите, които предлага напр. разработване, управление и отчитане на проекти или се предлага само разработване. Важно е да знаете, че управлението на проекта по правило изисква повече усилия отколкото разработването му. Лошото управление на проекта може да доведе до отказ на финансиращата институция да ви изплати средствата по проекта. Задължително се срещнете с консултанта в неговия офис. Така ще добиете по-ясна представа за него. Съветвам ви да отказвате предложения от „консултанти”, които оферират 100% спечелване на проекта, особено срещу определена сума. Рискувате да попаднете под ударите на закона, както и да ви бъде отказан достъп до всякакви проекти в бъдеще. Добрият консултант е длъжен да прецени и да ви каже дали фирмата ви е допустима за кандидатстване, дали дейностите по проекта ви могат да бъдат финансирани и какви са приблизителните шансове за успех.

Андрей Лалов
www.taira-bg.eu

Публикувано в Uncategorized | Етикети: | Коментирайте