Маркетингов надзор

Много собственици, управители или акционери на компании нямат ясна и професионална информация, какво се случва в маркетинговите отдели на техните компании. Услугите ни за Маркетингов надзор ще им осигурят информация по много параметри, които са от жизнено значение за компанията - ефективност на използваните средства за реклама и PR, надзор на конкурси, корекции на заложените маркетингови цели, фокус на усилията, компоненти от маркетинга на компанията, които не работят добре, оценка на потенциалните клиенти и ценова политика, подобряване продуктите на компанията и т.н.

Противно на очакванията тази услуга не е насочена към недостатъците на даден маркетингов отдел, а към възможностите за подобряване на неговата работа, а оттам и ефективността на компанията в сферата на продажбите.

В повечето случаи има първоначална среща и след това регулярни срещи от един или два пъти месечно. Това е като да имате още един Маркетинг Директор в офиса си, но на частица от реалната цена.

Какво правим?

формираме, създаваме, добавяме и постигаме Вашите цели ...

Клиенти и проекти

уебсайтове,PR кампании,брошури, проучване на пазара, бизнес и маркетинг планове ...

Нашите партньори

чрез нашите партньори Ви предлагаме услуги от всички сфери на маркетинга ...
Facebook
© 2019 Red Lemon Marketing. Всички права запазени.