Финансови услуги

Продукт

Описание

Регулярност

Бюджетиране/финансово планиране
Изготвяне на финансов план за 1-5 години. Обикновено подробен за следващата година и по-обобщен за останалите години. Това включва изготвяне на P&L, Баланс и кеш флоу. Бюджетът е план за бъдещото развитие. Той описва бизнеса, целите, финансовите прогнози и пазара. Той позволява да осигурите външно финансиране, да измерите успеха и да развиете бизнеса си. За вътрешни мениджмънт нужди бюджетирането е най-ефективния начин да контролирате паричните потоци, позволявайки ви да инвестирате в нови възможности в най-подходящото време.
еднократно
Изготвяне на мениджмънт отчети и справки Мениджмънт отчетите  помагат за вземането на навременни и обосновани мениджърски решения за бизнеса. Информацията в мениджмънт отчетите не копира счетоводните отчети, а включва детайлна информация по различни услуги или продукти, например и по този начин показва рентабилността на всеки един от тях. Обикновено се определят няколко ключови показатели за бизнеса, които се следят на месечна база. Те могат да включват още и сравнение с плана и обяснение на отклоненията. Мениджмънт отчетите се изготвят по аналитичности, характерни конкретно за бизнеса на клиента. еднократно или регулярно - месец, тримесечие, два пъти годишно
Финансов анализ Финансовият анализ представлява оценяване на бизнеса от гледна точка на различни коефициенти като тези за рентабилност, ликвидност, стабилност и платежоспособност. Коефициентите се изчисляват на база данни от финансовите отчети и се сравняват с исторически такива за фирмата или други фирми от същия сектор. По този начин се оценява текущото състояние и тренда на бизнеса. еднократно или регулярно
Инвестиционни проекти/оценка на инвестиции Или, така нареченият Due Diligence. Ние проучваме всички факти, около определена компания или инвестиция, за да оценим и анализираме всички реални факти, свързани с продажбата или инвестицията. еднократно

Какво правим?

формираме, създаваме, добавяме и постигаме Вашите цели ...

Клиенти и проекти

уебсайтове,PR кампании,брошури, проучване на пазара, бизнес и маркетинг планове ...

Нашите партньори

чрез нашите партньори Ви предлагаме услуги от всички сфери на маркетинга ...
Facebook
© 2019 Red Lemon Marketing. Всички права запазени.