Програми за лоялност, бонус схеми при продажба и др.

Компаниите изпитват сериозни трудности да задържат и увеличат продажбите си. Наблюденията ни са, че фирмите винаги са имали проблеми с обслужването на съществуващите си клиенти, защото се фокусират в набиране на нови такива.

Изграждането на бранд на компанията, обаче, винаги минава през съществуващите потребители и тяхното възприемане на марката. Бранда представлява и как самите служители на компанията я възприемат и предават това възприятие на клиентите. Без да навлизаме в повече подробности ще кажем, че можем да помогнем на клиентите ни да създадат подходящата мотивация на служителите си, чрез Бонус схеми за продажби, да проектират и внедрят Програми за лоялност, които ще увеличат продажбите и удовлетворението на вашите потребители.

Какво правим?

формираме, създаваме, добавяме и постигаме Вашите цели ...

Клиенти и проекти

уебсайтове,PR кампании,брошури, проучване на пазара, бизнес и маркетинг планове ...

Нашите партньори

чрез нашите партньори Ви предлагаме услуги от всички сфери на маркетинга ...
Facebook
© 2019 Red Lemon Marketing. Всички права запазени.