Интегрирана Марком стратегия

Marcoms или маркетингови комуникации е всяка комуникация, която имате с вашите потребители, било то реклама, PR, търговска брошура, нов уеб сайт или дори визитка.  Учудващо е колко много компании произвеждат различни  части от комуникацията си с клиентите откъснато и без всякаква ясна връзка с останалото цяло. Като резултат се получава неконсистентен бранд,  объркани потребители и пропуснати възможности за продажби.

Интегрирана означава цялата комуникация, която имате с вашите клиенти  да работи като едно цяло, да носи едно  послание, което да подкрепя бранда във всеки един контакт, който имате с вашите потребители. Звучи лесно, но на практика се получават някои трудности. 

Как можем да ви помогнем? На първо място, като идентифицираме правилните комуникационни канали, чрез които да постигнем стратегическите ви цели. След това, като разработим правилното послание, което да интегрираме във всяка ваша комуникация с потребителите.

Какво правим?

формираме, създаваме, добавяме и постигаме Вашите цели ...

Клиенти и проекти

уебсайтове,PR кампании,брошури, проучване на пазара, бизнес и маркетинг планове ...

Нашите партньори

чрез нашите партньори Ви предлагаме услуги от всички сфери на маркетинга ...
Facebook
© 2019 Red Lemon Marketing. Всички права запазени.